po czterokroć
od czterech dni – pusto mi

pusto też tym literom niewinnym,
tym skrzynkom dziwnym

dziwnym bo pustym
pustym bo codziennym

codziennym bo nie chcemy ich zmienić
znamienny…